hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hải Dương

Để sẵn sàng cho kỳ thi vào cấp 3 sắp đến, Vndoc.com xin gởi tới các bạn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương 5 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

Đề thi chính thức

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 12/07/2012

Câu 1 (2,0 điểm):

Giải các phương trình sau:

a) x(x - 2) = 12 - x.

b) 

Câu hai (2,0 điểm):
a) Cho hệ phương trình có nghiệm (x;y). Tìm m để biểu thức (xy + x - 1) đạt giá trị lớn nhất.

b) Tìm m để đường thẳng y = (2m-3)x-3 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2/3.

Câu 3 (2,0 điểm):

a) Rút gọn biểu thức  với x ≥0 và x # 4.

b) Năm ngoái, 2 công ty sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 600 tấn thóc. Năm nay, công ty thứ 1 làm vượt mức 10%, công ty vật dụng 2 làm vượt mức 20% so với 5 ngoái. Do đó cả 2 công ty thu hoạch được 685 tấn thóc. Hỏi 5 ngoái, mỗi công ty thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Câu 4 (3,0 điểm):

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn (O). Vẽ các đường cao BE, CF của tam giác đó. Gọi H là giao điểm của BE và CF. Kẻ đường kính BK của (O) .

a) Chứng minh tứ giác BCEF là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh tứ giâc AHCK là mình bình hành.

c) Đường tròn đường kính AC cắt BE ở M, đường tròn đường kính AB cặt CF ở N. Chứng minh AM = AN.

Câu 5 (1,0 điểm):

Cho a, b, c, d là các số thực thỏa mãn: b + d # 0 và . Chứng minh rằng phương trình (x2 + ax +b)(x2 + cx + d)=0 (x là ẩn) luôn có nghiệm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download