hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng thẩm định giá tài sản, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng thẩm định giá tài sản có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

HỢP ĐỒNG
DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Số: /2008/HĐ-TĐG-VFS

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số: 59/QĐ-CT ngày 1/10/2008 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thẩm định Giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội về việc uỷ quyền ký hợp đồng, chứng từ kế toán cho bà Nguyễn Thị Bình Minh - Phó Tổng Giám đốc;

- Căn cứ công văn hoặc Giấy đề nghị giám định giá ngày tháng 5 2008 của ........

Hôm nay, ngày tháng 5 200 , tại văn phòng Công ty Cổ phần Thẩm định Giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội, số 37 Lý Thường Kiệt, chúng tôi gồm:

Bên thuê dịch vụ (Bên A): ................

- Đại diện: ............................................... Chức vụ: ........

- Trụ sở tại :.....................

- Điện thoại: ........................................; Fax : ....................

- Mã số thuế: ..........

- Số tài khoản:

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): CÔNG TY ................

- Đại diện: ....................... - Chức vụ: .....................

- Địa chỉ: .........................

- Điện thoại:..................  ; Fax: ......................

- Mã số thuế: ..........................

- Số tài khoản: ..................tại Ngân hàng ...........................

Hai bên cùng nhau tiến hành thoả thuận đi tới hợp nhất ký kết hợp đồng dịch vụ này với nội dung tại các điều, khoản sau:

Điều I. Nội dung chính của Hợp đồng.

Hai bên đồng ý sử dụng và cung cấp dịch vụ giám định giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá, dịch vụ theo đề nghị tại Công văn hoặc Giấy đề nghị giám định giá ngày tháng 5 200 của .......

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download