hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Lịch sử - Vòng 1 (Có đáp án), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Lịch sử - Vòng 1 (Có đáp án) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi học sinh giỏi

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 12 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Lịch sử - Vòng một (Có đáp án).

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG BÌNH
(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2012-2013
(Khóa ngày 11 tháng 10 5 2012)

MÔN THI: LỊCH SỬ - Vòng 1
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu 1 (2,năm điểm).

Phân tích thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới vật dụng nhất?

Câu 2 (1,năm điểm).

Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã có các quyết định lựa chọn gì? Ý nghĩa của các quyết định lựa chọn đó?

Câu 3 (2,năm điểm).

Nêu và nhận xét về nhiệm vụ chiến lược và lực lượng cách mạng được Đảng ta xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị tháng 10 - 1930.

Câu 4 (2,0 điểm).

Những nhân tố chủ yếu nào đã thúc đẩy phong trào chống chọi giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới vật dụng 2 bùng nổ mạnh mẽ và phát triển thắng lợi?

Câu 5 (1,năm điểm).

Trình bày các nét chính về tình hình kinh tế, khoa học - kĩ thuật nước Mĩ từ 5 1991 tới 5 2000. Các mục tiêu căn bản trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B.Clintơn?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download