hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương năm học 2013 - 2014 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương năm học 2013 - 2014 môn Toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh THPT chuyên Nguyễn Trãi

Để sẵn sàng cho kỳ thi vào cấp 3 sắp đến, Vndoc.com xin gởi tới các bạn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương năm học 2013 - 2014 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN (CHUNG)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 19/06/2013

Câu 1: (2,0 điểm)

1. Giải phương trình (2x + 1)2 + (x - 3)2 = 10

2. Xác định các hệ số m và n biết hệ phương trình có nghiệm (1; -2)

Câu 2: (2,0 điểm)

1. Rút gọn biểu thức 

2. Hai người thợ quét sơn 1 ngôi nhà. Nếu họ cùng làm thì trong sáu ngày xong việc. Nếu họ làm riêng thì người thợ thứ 1 hoàn thành công việc châm hơn người thợ đồ vật hai làm là 9 ngày. Hỏi giả dụ làm riêng thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu ngày để xong việc.

Câu 3: (2,0 điểm)

Cho phương trình: x2 - 2(m - 1)x + 2m - năm = 0

1. Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm x1; x2 với mọi m.\

2. Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm x1; x2 thỏa mãn điều kiện:
x12 - 2mx1 + 2m - 1)(x22 - 2mx2 + 2m - 1) < 0.

Câu 4: (3,0 điểm)

Cho ba điểm A, B, C nhất định và thẳng hàng theo thứ tự đó. Đường tròn (O; R) đổi thay đi qua B và C sao cho O không phụ thuộc BC. Từ điểm A vẽ 2 tiếp tuyến AM và AN với đường tròn (O). Gọi I là trung điểm của BC, E là giao điểm của MN và BC, H là giao điểm của đường thẳng OI và đường thẳng MN.

1. Chứng minh bốn điểm M, N, O, I cùng thuộc 1 đường tròn.

2. Chứng minh OI.OH = R2

3. Chứng minh đường thẳng MN luôn đi qua 1 điểm cố định

Câu 5: (1,0 điểm)

Cho tam giác ABC có chu vi bằng hai. Ký hiệu a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download