hoặc
Tài liệu học tập Đơn đăng ký khởi công xây dựng công trình, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đăng ký khởi công xây dựng công trình có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

Đơn đăng ký khởi công xây dựng công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Kính gửi: BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH ……….

Tên Công ty ………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………….

Số điện thoai:………………………..Fax……………………………

Hợp đồng thuê đất số :………………………………………………..

Công ty chúng tôi xin gởi tới Ban quản lý các KCN tỉnh ……. các hồ sơ sau: ( liệt kê hồ sơ)

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

Vậy yêu cầu Ban quản lý các KCN tỉnh ……. xem xét hài lòng để chúng tôi tiến hành khởi công xây dựng Nhà máy./.

                                                                                   ……., ngày…….tháng…..năm…….

                                                                                                   GIÁM ĐỐC

                                                                                               ( Ký tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download