hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử - Trường THCS Thị trấn Sông Mã, Sơn La, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử - Trường THCS Thị trấn Sông Mã, Sơn La có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Sử
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ
SƠN LA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút 

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2đ)

1. Sự kiện có tiếng vang lớn đèi với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các nước thuộc địa Pháp vào n¨m 1919 tại Pa-ri là :
A. Nguyễn Ái Quốc gởi bản yêu sách tới hội nghị Véc Xai
B. Hội nghị Véc Xai mở đầu
C. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc
D. Quốc tế cộng sản thành lập

2. Cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của nước Việt Nam hợp nhất được tiến hành vào ngày:
A. 06/01/1946
B. 25/04/1976
C. 09/01/1950
D. 07/05/1954

3. Chiến thắng Vạn Tường đã mở đầu cho cao trào: 
A. Tìm Mĩ mà đánh, lùng Nguỵ mà diệt.
B. Tìm Nguỵ mà đánh, tìm Mĩ mà diệt
C. Tiêu diệt giặc Mĩ,đánh tan quân đồng minh
D. Đánh tan giăc Mĩ, giải phóng miền Nam

4. Đại hội Đảng đã đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong khuôn khổ cả nước là:
A. Đại hội Đảng lần vật dụng III
B. Đại hội Đảng lần vật dụng IV
C. Đại hội Đảng lần vật dụng VII
D. Đại hội Đảng lần vật dụng VIII

Câu 2: Hãy điền tiếp sự kiện lịch sử tương ứng với các mốc thời gian sau cho đúng với diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 5 1975 (1đ)
A. 24/3/1975:…………………………………………………………………….
B. 26/3/1975:…………………………………………………………………….
C. 29/3/1975:………………………………………………………………….....
D. 30/4/1975:…………………………………………………………………….

II. Tự luận (7điểm)

Câu 3: Mốc thời gian tõ ngày 18/12/1972 tới 29/12/1972 gợi cho em nhớ tới sự kiện lịch sử nào? (1đ)

Câu 4: Quốc hội khoá VI (1976), kì họp thứ 1 đã có các quyết định gì? (3đ)

Câu 5: Vì sao cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta thắng lợi? (3đ)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download