hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2013 - 2014 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2013 - 2014 môn Toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh

Nhằm giúp các bạn sẵn sàng thật tốt kiến thức đề làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2013 - 2014 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ TĨNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 28/06/2013
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài một.

Rút gọn các biểu thức:
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2013 - 2014 môn Toán

Bài hai.

Giải hệ phương trình: 

Bài 3.

Cho phương trình bậc hai: x2 - 4x + m + hai = 0 (m là tham số)

a. Giải phương trình khi m = 2

b. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x12 + x22 = 3(x1 + x2)

Bài 4.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng y = (m2 + 2)x + m và đường thẳng y = 6x + hai. Tìm m để 2 đường thẳng đó song song với nhau

Bài năm.

Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn. Vẽ các tiếp tuyến AM, AN với các đường tròn (O) (M, N thuộc (O)). Qua A vẽ 1 đường thẳng cắt đường tròn (O) tại 2 điểm B, C phân biệt (B nằm giữa A, C). Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng BC.

1/ Chứng minh tứ giác ANHM nội tiếp được trong đường tròn

2/ Chứng minh AN2 = AB.AC

3/ Đường thẳng qua B song song với AN cắt đoạn thẳng MN tại E. Chứng minh: EH // NC.

Câu 6:

Cho các số thực x, y đổi thay thỏa mãn 0 < x < một, 0 < y < 1

Chứng minh: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2013 - 2014 môn Toán

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download