hoặc
Tài liệu học tập Mẫu đề thi đọc IELTS học thuật, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu đề thi đọc IELTS học thuật có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Luyện thi IELTS,Bài thực hành phần thi đọc IELTS học thuật

Người thi IELTS có thể lựa chọn giữa 2 hình thức: Academic (Học thuật) hoặc . Tất cả thí sinh sẽ có phần thi và chung nhưng phần thi Đọc và của 2 hình thức này thì khác nhau.

Mẫu đề thi đọc IELTS học thuật

Bài thi gồm khoảng 40 câu hỏi, thời gian làm bài là 60 phút (không có thời gian giành cho ghi lại câu trả lời cuối bài thi). Bài thi thông thường bao gồm 3 phần và phần trả lời câu hỏi. Mỗi phần là một đoạn văn khoảng 1500 từ với câu hỏi được chia tương đối đều. Các đề tài thường trích dẫn từ sách, báo, tạp chí hoặc tạp chí và các đề tài này không mang tính chất chuyên môn. Bài thi thông thường bao gồm một đề tài đàm luận.

Có 3 section:

 • Mỗi section gồm một bài đọc dài.
 • Các bài đọc miêu tả thực tế lấy từ sách, báo, tạp chí… Các bài đọc được viết cho đối tượng độc giả không chuyên và về các chủ đề được nhiều người quan tâm.
 • Các bài đọc phù hợp với các thí sinh chuẩn bị vào đại học hoặc sau đại học, hoặc chuẩn bị đăng ký.
 • Các bài đọc thuộc nhiều thể loại từ miêu tả thực tế đến bình luận và phân tích.
 • Các bài đọc có thể gồm các số liệu không bằng lời như biểu đồ, sơ đồ hoặc hình minh họa.
 • Nếu các bài đọc chứa các cụm từ chuyên môn thì một định nghĩa đơn giản sẽ được cung cấp.

Danh sách các bài mẫu:

 • Academic Reading Sample Task - Identifying information
 • Academic Reading Sample Task - Identifying writer's views
 • Academic Reading Sample Task - Matching features
 • Academic Reading Sample Task - Matching headings
 • Academic Reading Sample Task - Multiple choice questions
 • Academic Reading Sample Task - Table completion
 • Academic Reading Sample Task - Diagram label completion
 • IELTS Reading answer sheet (PDF, 130KB)
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download