hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn tiếng Nga - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn tiếng Nga - Đề 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra tiếng Nga

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC KÌ I, LỚP 8

Đề số 1

I. Chọn từ thích hợp có dạng cần thiết để điền vào chỗ chấm trong các câu sau. (1 điểm)

занимаmься             учиmься               учиmь               изучаmь

1. Папа не разрешил Коле смотреть телевизор, потому что он должен был . . . . . уроки.

2. Сегодня всё утро Ира и Виктор . . . . . в библиотеке.

3. Мой старший брат . . . . . в университете

4. Мы . . . . . русский язык уже два года.

II. Khôi phục lại câu hỏi cho phù hợp với câu trả lời, chú ý tới các từ được in nghiêng. (4 điểm)

1. - . . . . .?
- Петю интересуют электронные игрушки.

2. - . . . . .?
- Родители довольны успехами Серёжи в учёбе.

3. - . . . . .?
- Я был в деревне всю неделю.

4. - . . . . .?
- Мы купили сувениры для русских друзей.

III. Sắp xếp lại thứ tự các câu dưới đây để có được đoạn hội thoại hợp lý. Học sinh chỉ cần đánh số vào đầu mỗi câu theo thứ tự đã lựa chọn. Ví dụ: một, hai, ... (3 điểm)

- Нет, не моя.

- Катя, это твоя тетрадь?

- Думаю, что это тетрадь Нины, моей подруги.

- Да, она очень любит рисовать.

- А чья?

- Она хочет стать художницей.

IV. Скажи, кто чем занимается, если ты знаешь, что (2 điểm)

1. Виктор хочет быть сильным и ходит в спортивный клуб каждый вечер.
. . . . .

2. Олег и Нина вместе ходят в кружок переводчиков каждую субботу.
. . . . .

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download