hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An năm học 2012 - 2013 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An năm học 2012 - 2013 môn Toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Có đáp án

Nhằm giúp các bạn sẵn sàng thật tốt kiến thức đề làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An năm học 2012 - 2013 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHỆ AN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 24/06/2012
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2,năm điểm)

Cho biểu thức 

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn A.

b) Tìm toàn bộ các giá trị của x để

c) Tìm toàn bộ các giá trị của x để đạt giá trị nguyên.

Câu 2: (1,năm điểm)

Quảng đường AB dài 156 km. Một người đi xe máy tử A, 1 người đi xe đạp từ B. Hai xe xuất phát cùng 1 lúc và sau 3 giờ gặp nhau. Biết rằng vận tốc của người đi xe máy nhanh hơn vận tốc của người đI xe đạp là 28 km/h. Tính vận tốc của mỗi xe?

Câu 3: (2 điểm)

Cho phương trình: x2 - 2(m - 1)x + m2 – sáu = 0 (m là tham số).

a) Giải phương trình khi m = 3

b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn

Câu 4: (4 điểm)

Cho điểm M nằm ngoài đường tròn tâm O. Vẽ tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MCD không đI qua tâm O (C nằm giữa M và D), OM cắt AB và (O) lần lượt tại H và I. Chứng minh:

a) Tứ giác MAOB nội tiếp.

b) MC.MD = MA2

c) OH.OM + MC.MD = MO2

d) CI là tia phân giác góc MCH.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download