hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Thủ tục ghi nhận tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục ghi nhận doanh nghiệp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký nhà nước về đại diện sở hữu công nghiệp:

1. Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến hội sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc hai văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Xử lý hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận doanh nghiệp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký nhà nước về đại diện sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo các thiếu sót của hồ sơ để doanh nghiệp nộp hồ sơ sửa chữa; hoặc ra thông báo khước từ ghi nhận doanh nghiệp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, giả dụ doanh nghiệp nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc hồ sơ không hợp lệ.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại hội sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc hai văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Qua bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

+ Danh sách thành viên có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của doanh nghiệp, kèm theo bản sao quyết định tuyển dụng/hợp đồng lao động đối với từng thành viên nói trên;

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức;

+ Bảng phí dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của tổ chức;

+ Văn bản ủy quyền đại diện của người đứng đầu doanh nghiệp cho 1 trong các thành viên trong danh sách nêu trên (nếu cần);

+ Chứng từ nộp lệ phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày thu nạp hồ sơ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định ghi nhận/từ chối ghi nhận doanh nghiệp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

8. Lệ phí:

- Phí giám định hồ sơ yêu cầu ghi nhận doanh nghiệp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 300.000 đồng.

- Lệ phí đăng bạ doanh nghiệp dịch vụ dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai ghi nhận doanh nghiệp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (mẫu kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download