hoặc
Tài liệu học tập Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Nông - Lâm - Ngư,Khóa luận ngành Nông nghiệp

Bài khóa luận tốt nghiệp dưới đây với đề tài: Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Trực Đại, huyệnTrực Ninh, tỉnh Nam Định. Với nội dung và đề tài nghiên cứu này các bạn sinh viên ngành Nông nghiệp có thể tham khảo để sẵn sàng cho bài khóa luận, đồ án tốt nghiệp của mình sắp đến đây.

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Tính cần thiết của đề tài

Với mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, ngày nay ngành nông nghiệp ít được quan tâm hơn, đặc trưng là ở khu vực nông thôn có quy mô nhỏ, lợi ích người nông dân đang bị xem nhẹ. Tốc độ phát triển kinh tế cao bên cạnh các lợi ích đem lại, cũng có không ít các khó khăn cần giải quyết, vấn đề khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn giữa các khu vực trong cả nước, nhất là giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn.

Phần lớn các hộ nông dân trên khắp cả nước đều sử dụng dụng cụ thô sơ, kĩ thuật lạc hậu trong sản xuất nông nghiệp, đem lại hiệu quả thấp về kinh tế. Hàng loạt các vấn đề cần giải quyết tại các địa phương để nâng cao mức sống cho người dân như: giải quyết việc làm, cải thiện giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng, kĩ thuật sản xuất nuôi trồng, công tác quản lý tại các địa phương…

Trước tình hình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế toàn cầu, cần có các chính sách cụ thể mang tính đột phá nhằm giải quyết toàn bộ các vấn đề của nền kinh tế. Đáp ứng yêu cầu này Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông thôn đi vào đời sống, đẩy nhanh tốc độ CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn, việc cần làm trong công đoạn ngày nay là xây dựng cho được các mô hình nông thôn mới đủ đáp ứng yêu cầu phát huy nội lực của nông dân, nông nghiệp và nông thôn, đủ điều kiện hội nhập nển kinh tế thế giới.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương bảy khóa X về “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn”, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành “Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới” (Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009) và “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới” tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 06/4/2010 nhằm hợp nhất chỉ đạo việc xây dựng nông thôn mới trên cả nước. Cùng với quá trình thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển nông thôn, xã Trực Đại đã tiến hành xây dựng mô hình nông thôn mới xây dựng làng, xã có đời sống no ấm, văn minh, môi trường trong sạch.

Từ 5 2011, xã Trực Đại đã triển khai áp dụng hoạt động nông thôn mới của chính phủ và đạt được 1 số thành tựu đáng kể trong phát triển nông nghiệp ở địa phương, nếp sống, mức sống, thu nhập tăng cao so với các thời kỳ trước. Người dân đã áp dụng khoa học kĩ thuật vào trồng trọt chăn nuôi.

Đời sống người dân đã được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, gương mặt làng xã đã đổi thay rõ rệt, phong cảnh môi trường được bảo đảm hơn. Mặc dù đã có nghị quyết hướng dẫn thi hành, nhưng vẫn còn đa dạng bất cập ở cấp xã cần được giải quyết. Do đó tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định”.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download