hoặc
Tài liệu học tập Tiểu luận KTCT: Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .doc, có kích thước 0.09 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tiểu luận KTCT: Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Giáo dục đại cương,Kinh tế chính trị Mác-Lênin,
Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ 1 nền kinh tế rộng rãi là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là rộng rãi. Cái thiếu thốn nhất của chúng ta là 1 nền đại công nghiệp. Chính bởi vậy chúng ta phải thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong thời đại hiện nay, công nghiệp hoá phải gắn với hiện đại hoá. Công nghiệp hoá ở nước ta là nhằm xây dựng cơ sở vật chất công nghệ cho chủ nghĩa xã hội. Đó là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đề tài tiểu luận này sẽ tham khảo rõ hơn vấn đề nêu trên.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download