hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán - Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng (Đề 10), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán - Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng (Đề 10) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Toán
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CÁT TIÊN - LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 9

Đề 10. Thời gian làm bài: 90 phút 

I. Trắc nghiệm khách quan (3,năm điểm)

Trong mỗi câu từ câu một tới câu 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu một. Phương trình x2 − 5x + sáu = 0 có tập nghiệm là
A. {−2; −3}              B. {1; 6}               C. {4; 6}              D. {2; 3}.

Câu 16. Một xe khách và 1 xe du lịch khởi hành cùng 1 lúc từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang. Xe du lịch có vận tốc lớn hơn vận tốc xe khách là 20km/h do đó tới Tiền Giang trước xe khách 25 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết khoảng cách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang là 100km.

Câu 17. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AD. Trên nửa đường tròn lấy 2 điểm B và C sao cho cung AB bé hơn cung AC  (B # A, C # D) Hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại E. Vẽ EF vuông góc với AD tại F.
a) Chứng minh rằng tứ giác ABEF nội tiếp được trong 1 đường tròn.
b) Chứng minh rằng DE.DB = DF.DA

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download