hoặc
Tài liệu học tập Đề thi khảo sát lớp 12 trường THPT Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc môn Địa lý, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi khảo sát lớp 12 trường THPT Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc môn Địa lý có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi khảo sát

Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi khảo sát lớp 12 trường THPT Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc môn Địa lý.

Đề thi khảo sát môn Địa lý:

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

ĐỀ THI KHẢO SÁT KHỐI 12
Năm học: 2012 - 2013

MÔN THI: ĐỊA LÝ - BAN C
Thời gian làm bài:
 180 phút (không kể thời gian giao đề)

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm)

Câu I (2 điểm).

1. Đặc điểm thiên nhiên đa dạng đồi núi có các thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế, xã hội ở nước ta?

2. Tại sao việc làm là vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta hiện nay?

Câu II (3 điểm).

Hiện nay trong công ty lãnh thổ nông nghiệp nước ta, các vùng chuyên canh nông nghiệp có vai trò đặc trưng quan trọng. Anh (chị) hãy cho biết:

1. Thế nào là vùng chuyên canh cây công nghiệp.

2. Trình bày các vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn ở nước ta.

Câu III (3 điểm).

Cho bảng số liệu: tỷ suất sinh và tỷ suất tử của nước ta, công đoạn 1979 - 2009 (đơn vị: phần nghìn)

Đề thi khảo sát lớp 12 trường THPT Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc môn Địa lý

1. Tính tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên, vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu lộ tỷ suất sinh, tỷ suất tử và tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta trong thời gian trên.

2. Từ bảng số liệu và biểu đồ hãy nhận xét và giải thích về tỷ sất sinh, tỷ suất tử và tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta.

PHẦN RIÊNG (2 điểm). Thí sinh chọn một trong hai câu IVa hoặc IVb

Câu IV a.

Trình bày phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta, phương hướng nào là quan trọng nhất. Tại sao?

Câu IV b.

Tại sao nói khả năng để tăng sản lượng lương thực, thực phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long còn rất lớn? Nêu các biện pháp chủ yếu.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download