hoặc
Tài liệu học tập Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 3.03 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác,Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Chương 1: Mở đầu: giới thiệu các dạng hệ thống thông tin và các khái niệm căn bản của cách tiếp cận hướng đối tượng; vòng đời phát triển hệ thống vầ so sánh các cách tiếp cận phát triển hệ thống. Chương 2: UML và Công cụ phát triển hệ thống: Trình bày các khái niệm căn bản của UML, các biểu đồ, các ký hiệu UML và các bước phát triển hệ thống sử dụng các biểu đồ đó. Chương này cũng giới thiệu công cụ Rational Rose cho phân tích TKHTTT Chương 3: Pha phân tích hướng dối tượng. trình bày các bước phân tích hệ thống theo các biểu đồ UML bao gồm: xây dựng mô hình use case, xây dựng mô hình lớp và biểu đồ trạng thái. Tài liệu cũng đưa ra các gợi ý cho từng bước và hướng dẫn sử dụng công cụ Rational Rose cho các bước đó. Chương 4: Pha giao diện hướng đối tượng. Trình bày các bước giao diện hệ thống bao gồm: xây dựng biều đồ tương tác , biểu đồ lớp yếu tố, giao diện yếu tố và xây dựng biểu đồ triển khai hệ thống. Tài liệu cũng có các gợi ý cho từng bước của pha thiết kế

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download