hoặc
Tài liệu học tập Quy tắc phát âm Tiếng Anh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quy tắc phát âm Tiếng Anh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Luyện kỹ năng,Luyện nói tiếng Anh,Phương pháp dạy phát âm tiếng Anh

Nắm được lề luật pháp âm Tiếng Anh sẽ giúp các bạn tự tin trong giao thiệp và làm bài tập Tiếng Anh về phát âm nhanh chóng và chính xác nhất. tailieuhoctap.com đăng tải tài liệu hướng dẫn các bạn phát âm Tiếng Anh chính xác, tính hợp cùng , hy vọng, các bạn sẽ hoàn thiện kỹ năng phát âm của mình.

QUY TẮC PHÁT ÂM TIẾNG ANH

I. Một số lề luật phát âm của âm /i:/

Phát âm /i:/ các nhóm chữ sau đây:

1. Nhóm ea(-)

Những từ có tận cùng bằng ea hoặc -ea với 1 phụ âm:

Ex:

sea                    /si:/                = biển
seat                  /si:t/                = chỗ ngồi
to please          /pli:z/               = làm hài lòng
to teach           /ti:t∫/                 = dạy, dạy học
peace              /pi:s/                = hòa bình

Ngoại lệ:

Đa số các từ có nhóm ea(-) đọc /i:/, trừ vài từ thông dụng sau đây:

break            /breik/ = đổ vỡ, làm đổ vỡ, gãy
breakfast       /'breikf∂st/ = bữa điểm tâm
great             /greit/ = vĩ đại

2. Nhóm ee(-)

Những từ có tận cùng bằng ee hay ee với 1 phụ âm hay 2 phụ âm:

Ex:

bee              /bi:/          = con ong
beet             /bi:t/         = củ cải đường
tree              /tri:/         = cây
green           /gri:n/       = xanh lục, chưa có kinh nghiệm

3. Nhóm -e

Một số từ thông dụng:

be          /bi:/
she        /∫i:/
we         /wi:/
evil        /'i:vl/
Egypt    /i:dzipt/
secret   /'si:krit/

4. Nhóm e-e

Những từ có 1 phụ âm ở giữa 2 chữ e

Ex:

even                 /'i:v∂n/
evening             /'i:v∂niη/
complete          /k∂m'pli:t/

5. Nhóm ie-

Nhóm ie với 1 hay 2 phụ âm

Ex:

chief             /t∫i:f/
believe          /bi'li:v/
belief            /bi'li:f/
relieve           /ri'li:v/

6. Nhóm ei-

Nhóm ei với 1 hay 2 phụ âm và chỉ đi sau âm /s/ hay cữ c, s mới đọc là /i:/. Ví dụ: deceive, receive, receipt

7. Nhóm -ese

Nhóm này chỉ Quốc tịch. Ví dụ: Vietnamese, Chinese

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download