hoặc
Tài liệu học tập Đề thi Olympic lớp 8 năm 2014 huyện Thanh Oai, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi Olympic lớp 8 năm 2014 huyện Thanh Oai có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Môn: Toán, Vật lý, Hóa học

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH OAI
TRƯỜNG THCS THANH VĂN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

 ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN: HÓA HỌC 8

(Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề)

Câu I: (3 điểm)

1. Một ô xit có công thức Mn2Ox có phân tử khối là 222 tính hóa trị của Mn. Tính hóa trị của nhóm (NO3) trong công thức Ba(NO3)y biết phân tử khối là 261 (Biết Ba có hóa trị II).

2. Tính số phân tử có trong 34,2g nhôm sunfat Al2(SO4)3. Ở điều kiện tiêu chuẩn có bao nhiêu lít O2 để có số phân tử bằng số phân tử có trong phân tử nhôm sunfat trên.

Câu II (5 điểm)

1. Trình bày phương pháp hóa học nhận mặt các khí riêng biệt sau: H2, O2, CO2, CO, N2. Viết phương trình phản ứng minh họa.

2. Cho sơ đồ phản ứng:

A → B + C

B + H2O → D

D + C → A + H2O

Biết hợp chất A chứa Ca, C, O với tỉ lệ Canxi chiếm 40%, oxi chiếm 48%, Cacbon chiếm 12% về khối lượng. Tìm các chất tương ứng với các chữ cái A, B, C, D. Viết phương trình phản ứng ghi rõ điều kiện phản ứng xảy ra (nếu có)

Câu III: (5 điểm)

1. Cho luồng khí H2 đi qua ống thủy tinh chứa 20g đồng (II) ôxít nung nóng. Sau phản ứng thu được 16,8g chất rắn. Tính thể tích H2 ở ĐKTC.

2. Đốt cháy a gam hỗn tạp lưu hoàng và photpho trong bình chứa khí Oxi dư thu được 14,hai gam bột bám trên thành bình và một chất khí có mùi hắc khó thở.

a. Cho biết công thức hóa học, tên gọi của chất bột và chất khí nói trên.

b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn tạp ban đầu. Biết hỗn tạp đầu chứa 10% tạp chất trơ không tham gia phản ứng và số mol chất bột tạo thành bằng ½ số mol chất khí.

Câu IV: (3 điểm)

1. Hòa tan 50g tinh thể CuSO4.5H2O vào 390ml H2O thì nhận được một dung dịch có khối lượng riêng bằng một,1g /ml. Tính C% và CM của dung dịch thu được.

2. Trộn tỷ lệ về thể tích (Đo ở cùng ĐK) như thế nào giữa O2 và N2 để người ta thu được một hỗn tạp khí có tỷ khối so với H2 bằng 14,75.

Câu V: (4 điểm)

1. Cho a gam hỗn tạp gồm hai kim loại A và B (chưa rõ hoá trị) tác dụng hết với dd HCl (cả A và B đều phản ứng). Sau khi phản ứng kết thúc, người ta chỉ thu được 67 gam muối và 8,96 lít H2 (ĐKTC).

a- Viết các phương trình hoá học?

b- Tính a?

2. Dùng khí CO để khử hoàn toàn 20 gam 1 hỗn tạp Y gồm CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, thu được chất rắn chỉ là các kim loại, lượng kim loại này được cho phản ứng với dd H2SO4 loãng (lấy dư), thì thấy có 3,hai gam 1 kim loại màu đỏ không tan. Tính khối lượng các chất có trong hỗn tạp Y?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download