hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài nguyên - Môi trường,Thủ tục hành chính

Bạn muốn chuyển đổi quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật thì cần các giấy tờ gì và quy trình thực hiện chuyển đổi như thế nào? tailieuhoctap.com xin giới thiệu với độc giả thủ tục chuyển đổi hợp pháp đất cá nhân sang mục đích quốc phòng an ninh như sau:

I. Trình tự thực hiện:

1. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì công ty thu nạp và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết;
 • Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

3. Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo khuôn khổ trách nhiệm sau khi đã thu nạp để công ty giám định, giải quyết theo Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.

4. Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ giám định hồ sơ) theo quy định.

5. Nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hứa và trả lại cho khách hàng, thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

II. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

III. Thành phần hồ sơ:

 • (bản chính).
 • Trích sao Quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan tới việc sử dụng đất hoặc Quyết định phê chuẩn y quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
 • Văn bản yêu cầu giao đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Thủ trưởng công ty được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an uỷ nhiệm.
 • Quyết định thu hồi đất thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (bản sao) và Văn bản của UBND cấp huyện yêu cầu UBND tỉnh thu hồi đất đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất (bản chính).

Ghi chú: Các bản sao trong hồ sơ không cần phải có chứng nhận (nhằm hà tiện thời gian và chi phí chứng thực). Khi nộp bản sao cần mang theo bản chính để Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đối chiếu.

IV. Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian Đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện bổn phận tài chính, thời gian các Sở, ngành có ý kiến trả lời và UBND tỉnh ký quyết định).

V. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Đơn vị vũ trang nhân dân.

VI. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định giao đất, Giấy chứng nhận QSDĐ.

VII. Lệ phí:

Phí giám định hồ sơ nộp theo quy định tại Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh.

VIII. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • .
 • Nghị định ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; có hiệu lực ngày 16/11/2004.
 • Thông tư số ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
 • Nghị định số ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.
 • Thông tư số ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định yếu tố về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/2009.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download