hoặc
Tài liệu học tập Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Toán, tiếng Việt lớp 2 năm học 2011 - 2012, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Toán, tiếng Việt lớp 2 năm học 2011 - 2012 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 2,Đề thi học sinh giỏi lớp 2

BÀI THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011 - 2012
Môn: Toán - Lớp 2
(Thời gian làm bài: 60 phút)

Câu 1: Điền dấu phép tính (x, : ) vào ô trống:
a, 4.....hai......hai = 16                  b, 4..... hai.....hai = một                c, năm.....4.....hai = 10

Câu 2: Tìm x:
a, 3 * x = 18 : 3               b, x * 4 = hai x sáu              c, x : 4 = 10 : hai               d, x : 3 = hai x 2

Câu 3: Với bốn chữ số hai, 3,0, 4. Hãy viết các số có ba chữ số khác nhau.

Câu 4: Tìm 1 số, biết số đó chia cho 4 thì được 3.

Câu 5: Một khúc gỗ dài 3m 6dm. Nếu cắt ra các khúc gỗ dài 4dm thì cắt được bao nhiêu khúc và phải cắt bao nhiêu lần?

Câu 6: Tìm chu vi của hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh là: AB = 20cm; BC = 4dm; CD = 5dm; DA = 30cm.

Câu 7: Một cửa hàng bán dầu, ngày thứ 1 cửa hàng bán được 30 lít dầu, ngày trang bị 2 bán được bằng số dầu của ngày thứ 1. Hỏi :
a, Ngày trang bị 2 cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?
b, Cả 2 ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu lít dầu?

Môn: Tiếng Việt - Lớp 2
(Thời gian làm bài : 60 phút)

Câu 1:
a, Viết tên các bộ phận của 1 cây ăn quả.
b, Viết các từ có thể dùng để tả các bộ phận của cây (thân cây; cành cây; lá cây).

Câu 2: Tìm các từ ngợi ca Bác Hồ.

Câu 3: Tìm từ trái nghĩa cho các từ sau: béo, sáng, rộng, vui, hiền, cao thẳng, chín.

Câu 4: Gạch dưới các từ nói về phẩm chất của nhân dân Việt Nam.
Anh hùng, cao lớn, thông minh, dũng cảm, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, dũng cảm.

Câu 5: Hãy giải thích từng từ dưới đây bằng từ trái nghĩa với nó rồi điền vào chỗ trống:
a, Cuối cùng:………………………………………………………..
b, Xuất hiện: ………………………………………………………..
c, Bình tĩnh: ………………………………………………………..

Câu 6: Tách đoạn văn sau thành năm câu và viết lại cho đúng chính tả.
Bầu trời xám gạnh như sà xuống sát tận chân trời sấm rền vang, chớp loé sáng cây sung già trước cửa sổ trút lá theo trận lốc, trơ lại các cành xơ xác, khẳng kheo đột nhiên, trận mưa dông sấm sập đổ xuống, gõ lên mái tôn xủng xoảng nước mưa sủi bọt, cuốn qua mảnh sân xi măng thành dòng ngầu đục.

Câu 7: Em hãy viết 1 đoạn văn (5 - sáu câu ) kể 1 việc tốt của em hoặc của bạn em.

Dowwnload tài liệu để xem thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download