hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kì I môn Hóa lớp 10 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 02) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kì I môn Hóa lớp 10 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 02) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi học kì

Để sẵn sàng cho kỳ thi hết học kỳ I, Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn: Đề thi học kì I môn Hóa lớp 10 nâng cao dành cho các lớp A (Đề 02) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013).

Đề thi học kì I môn Hóa:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

(Đề thi số 02)
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: Hoá học lớp 10 Nâng cao

Dành cho các lớp A, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin

Buổi thi: Sáng ngày 22/12/2012
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1 điểm)

Biết ion X- và ion M2+ có cấu hình electron lần lượt là: 1s22s22p6, [Ar]3d104s24p6. Viết cấu hình electron của nguyên tử X, M.

Câu 2: (0,75 điểm)

Viết cấu hình electron nguyên tử dưới dạng ô lượng tử của các nguyên tố mà nguyên tử ở trạng thái căn bản có 3 electron độc thân thỏa mãn 13 < Z < 28.

Câu 3: (1,0 điểm)

Hợp chất MY3 chứa 18,73% M về khối lượng. Trong nguyên tử M, số nơtron đa dạng hơn số proton là 4 hạt. Trong nguyên tử Y, tỷ lệ giữa số proton và nơtron tương ứng là 35 : 46. Tổng số proton trong phân tử MY3 là 131. Xác định số khối của M và Y.

Câu 4: (1,0 điểm)

a. Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau: NH3, C2H4.

b. Nguyên tử N và C trong các phân tử trên ở trạng thái lai hóa nào?

(Biết ZH = một, ZC = 6; ZN= 7).

Câu 5: (1,0 điểm)

Nguyên tố R thuộc nhóm VIIA. Tỉ lệ khối lượng mol giữa hợp chất khí với hiđro và oxit cao nhất của R là 73 : 366. Xác định nguyên tử khối của R.

Câu 6: ( hai,0 điểm)

Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử theo các sơ đồ dưới đây và cho biết chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử của mỗi phản ứng:

a. Fe(OH)2 + H2SO4 → Fe2( SO4)3 + SO2 + H2O

b. K2SO3 + Na2Cr2O7 + NaHSO4 → K2SO4 + Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O

Câu 7: (1,năm điểm)

Cho 23,3 gam hỗn tạp bột gồm Mg và BaCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 9,8%. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và năm,sáu lít hỗn tạp khí Y (đktc).

a. Tính khối lượng BaCO3 trong hỗn tạp ban đầu.

b. Tính nồng độ C% của chất tan trong dung dịch X.

Câu 8: (0,75 điểm)

Khối lượng riêng của canxi kim loại là một,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là các hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Tính bán kính nguyên tử canxi. Biết nguyên tử khối của Ca = 40,08.

Câu 9: (1,0 điểm)

Sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử các nguyên tố sau: A (Z = 7), X (Z = 11), Y (Z = 14), M (Z = 19). Giải thích sự xếp đặt đó.

(Cho biết nguyên tử khối của: H = một, C = 12, O = 16, Mg = 24, S = 32, Ba = 137, Cl = 35,5).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download