hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Lịch sử - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Lịch sử - Đề 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Sử

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 8

Đề số một (Thời gian làm bài: 45 phút)

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu một (2 điểm). Hãy khoanh tròn chỉ 1 chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng

1. Giai cấp tư sản và vô sản là 2 giai cấp chính của xã hội:
A. Chiếm hữu nô lệ
B. Nguyên thuỷ và phong kiến
C. Phong kiến
D. Tư bản

2. Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có:
A. 4 đẳng cấp
B. 3 đẳng cấp
C. hai đẳng cấp
D. Không có đẳng cấp

3. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 – 1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp dùng cho chính yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp nào?
A. Tư sản
B. Vô sản
C. Tiểu tư sản
D. Tăng lữ

4. Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) mang lại quyền lợi cho:
A. Nhân dân lao động Anh
B. Quí tộc cũ
C. Giai cấp tư sản và quý tộc mới
D. Vua nước Anh

Câu hai (2 điểm). Chọn và điền cụm từ thích hợp vào chỗ … dưới đây cho đúng với câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Cách mệnh
- Tư bản
- Công nông
- Thuộc địa
- Cộng hoà
- Giai cấp

"Cách mệnh Pháp cũng là cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh ……………………., cách mệnh không tới nơi, tiếng là ……………………. và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục (tức tước đoạt) ……………………., ngoài thì áp bức ……………………."

(Hồ Chí Minh)

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 3 (3 điểm). Trình bày ý nghĩa lịch sử của Công xã Pari
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Câu 4 (3 điểm). Vì sao gọi cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là 1 cuộc Cách mạng tư sản?
...........................................................................................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download