hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Thể dục - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Thể dục - Đề 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra Thể dục

ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ I, LỚP 8

Đề số 1:

A. MỤC TIÊU

Học kì I - lớp 8 kiểm tra học sinh các kiến thức, kĩ năng sau:

- Một số kiến thức về chạy đều.

- Một số nhận diện về bài Thể dục phát triển chung (thể dục liên hoàn) nam, nữ 35 nhịp.

- Kiến thức và kỹ năng thực hành chạy nhanh 60m xuất phát thấp.

- Khả năng tính hợp giữa lý thuyết và thực hành.

B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA

- Chuẩn bị nơi kiểm tra đúng qui cách và bảo đảm an toàn cho học sinh.

- Trước khi kiểm tra, giáo viên rộng rãi nội dung, yêu cầu sau đó cho các em khởi động, ôn bài (nếu cần).

- Chỉ kiểm tra các học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập hầu hết.

- Phần kiểm tra lý thuyết, giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc ngay ngoài sân tập.

- Phần kiểm tra thực hành, giáo viên có thể doanh nghiệp kiểm tra làm nhiều đợt, mức xà qui định 90cm (nam), 80 cm (nữ) mỗi đợt từ 3 tới năm học sinh, mỗi học sinh thực hiện hai lần và lấy kết quả ở lần tồt nhất.

- Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên. Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể thống nhất và điều chỉnh cho phù hợp.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download