hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục - Đề 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Thể dục

ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ II, LỚP 9

Đề số 2

A. MỤC TIÊU

Học kì II - lớp 9 kiểm tra học sinh các nội dung sau:

. Kiến thức của công đoạn ra sức cuối cùng trong kĩ thuật ném bóng xa có đà.

. Kỹ năng thực hành kĩ thuật dancing xa kiểu "Ngồi".

. Khả năng tính hợp giữa lý thuyết và thực hành.

B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA

- Kẻ sân đúng qui cách và bảo đảm an toàn cho học sinh.

- Trước khi kiểm tra, giáo viên rộng rãi nội dung, yêu cầu sau đó cho các em khởi động, ôn bài (nếu cần).

- Chỉ kiểm tra các học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập hầu hết.

- Phần kiểm tra lý thuyết, giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc ngay ngoài sân tập.

- Phần kiểm tra thực hành, giáo viên có thể doanh nghiệp kiểm tra làm đa dạng đợt, mỗi đợt từ 3 tới năm học sinh, mỗi học sinh thực hiện 3 lần và lấy thành tích lần cao nhất.

- Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên. Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể hợp nhất và điều chỉnh cho phù hợp.

D. NỘI DUNG ĐỀ

Phần I: Lý thuyết (2,0điểm).

Em hãy khoanh tròn chỉ 1 đáp án đúng vào trước câu trả lời.

1. Hãy cho biết trong kĩ thuật dancing xa kiểu"Ngồi" có mấy giai đoạn?
A. Trên không, tiếp đất.
B. Giậm dancing, trên không, tiếp đất.
C. Chạy đà, giậm dancing, trên không, tiếp đất.
D. Chạy đà, giậm dancing, trên không, tiếp đất, giữ thăng bằng.

2. Giậm dancing là công đoạn quan trọng nhất trong dancing xa vì:
A.Tạo ra lực đưa người lên cao- ra xa
B. Tạo ra lực đưa người nằm ngang
C. Quyết định thành tích
D. Phát triển chiều cao

3. Tập dancing xa nhằm mục đích:
A. Rèn luyện sức mạnh của chân
B. Tăng cường sức khoẻ
C. Rèn luyện sức mạnh của tay
D. Rèn luyện phong thái, dáng người

4. Em hãy điền các cụm từ vào chỗ chấm của công đoạn ra sức cuối cùng trong kĩ thuật ném bóng xa có đà cho đúng.

Kĩ thuật của công đoạn ra sức cuối cùng bắt đầu khi chân khác bên với tay cầm bóng đưa ra trước chạm đất. Tiếp theo, vừa xoay gót chân (1)................(chân cùng với bên tay cầm bóng ) vừa đạp nhanh - mạnh chân xuống đất và xoay(2).................từ vai hướng ném thành (3)............. hưóng ném (lúc này thân người và tay cầm bóng ưỡn cong , căng như hình cánh cung).

Phần II: Thực hành (8,0điểm)

Em hãy thực hiện kĩ thuật dancing xa kiểu " Ngồi"

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download