hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực ghi âm ghi hình phát sóng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực ghi âm ghi hình phát sóng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT BẢN
GHI ÂM, GHI HÌNH, PHIM VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG

Hôm nay, ngày……….. tháng……….năm…………

Tại:...................................

Chúng tôi gồm:

Bên cho phép sử dụng tác phẩm (Bên A)

Họ và tên:.............................

(Nếu là doanh nghiệp thì ghi rõ chức vụ của người đại diện, Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày và nơi cấp)

Số CMND:………………Cấp ngày………...tháng………năm………..tại………………………

(Nếu là người nước ngoài thì ghi số Hộ chiếu, ngày và nơi cấp)

Địa chỉ:...............................

Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email:

Là chủ sở hữu bản quyền đối với tác phẩm:

(Trường hợp có đa dạng chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có thoả thuận cử người đại diện ký hợp đồng)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download