hoặc
Tài liệu học tập Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

TÊN THƯƠNG NHÂN,
T CHỨC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………

………, ngày  tháng  năm ….

 ĐƠN ĐĂNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương

1. Tên thương nhân, doanh nghiệp sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

- Tên đăng ký:

- Tên giao dịch:

2. Số, ngày cấp, nơi cấp chứng nhận đăng ký buôn bán, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân) hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức):

Loại giấy phép/chứng nhận:..............................................................................

Số: ......................Ngày cấp: .........................Nơi cấp:......................................

3. Tên và chức danh người đại diện thương nhân/tổ chức:...................................

4. Tên và chức danh người chịu trách nhiệm đối với website cung cấp dịch thương mại điện tử:

5. Tên miền Internet của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:...............

 Loại hình dịch vụ cung cấp trên website:

 Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

 Dịch vụ khuyến mại trực tuyến

 Dịch vụ đấu giá trực tuyến

 Dịch vụ khác (đề nghị nêu rõ:............................................................................... )

7. Các loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên website:

 Hàng điện tử, gia dụng

 Sách, văn phòng phẩm

 Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng

 Hoa, quà tặng, đồ chơi

 Ô tô, xe máy, xe đạp

 Thực phẩm, đồ uống

 Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe

 Dịch vụ lưu trú và du lịch

 Công nghiệp, xây dựng

 Dịch vụ việc làm

 Thiết bị nội thất, ngoại thất

 Dịch vụ khác

 Bất động sản

 Hàng hóa khác

8. Đơn vị cung cấp dịch vụ Hosting:....................................................................................

9. Số nhân viên quản lý, giám sát các hoạt động của website:.............................................

10. Địa chỉ trụ sở:............................................................................................

- Điện thoại:........................Fax:....................Email:.........................................

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
- Lưu:...

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download