hoặc
Tài liệu học tập Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 7,Môn: Toán, Ngữ văn - Có đáp án

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN: TOÁN - LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (2.0 điểm). Thực hiện phép tính

Đề thi khảo sát chất lượng đầu 5 lớp bảy huyện Bình Giang 5 2013 - 2014

Câu 2 (2.0 điểm). Tìm x, biết.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu 5 lớp bảy huyện Bình Giang 5 2013 - 2014

Câu 3 (2.0 điểm). Hãy xếp đặt các số hữu tỉ sau theo thứ tự tăng dần:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu 5 lớp bảy huyện Bình Giang 5 2013 - 2014

Câu 4 (3.0 điểm). Cho 2 tia chung gốc đối nhau Ox, Oy. Trong cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oz, Ot sao cho

góc xOz = 30o, góc xOt = 105o

1) Tính số đo góc zOt?

2) Chứng tỏ rằng tia Ot là tia phân giác của góc zOy.

Câu 5 (1.0 điểm). Tìm toàn bộ các số tự nhiên x, sao cho: (x + 2)(x - 3)(x - 6) < 0.

--------------------------------------------------

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu một (2.0 điểm).

Đọc câu văn sau và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới:

Mẹ sẽ đưa con tới trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: "Đi đi con, hãy gan dạ lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là 1 thế giới kì diệu sẽ mở ra".

                                                                (Theo Ngữ văn lớp bảy, tập một, trang 7)

a) Câu văn trên được trích trong văn bản nào? Ai là tác giả?

b) Tìm hai từ ghép đẳng lập có trong câu văn?

c) Theo em, thế giới kì diệu khi bước qua cánh cổng trường là các gì?

d) Nêu ý nghĩa của câu văn trên?

Câu hai (3.0 điểm).

Phát hiện và phân tích giá trị của phép tu từ trong bài ca dao:

                                       Công cha như núi chết giả trời,

                                Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.

                                        Núi cao biển rộng mênh mông,

                                Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!

                                                                      (Theo Ngữ văn lớp bảy, tập một, trang 35)

Câu 3 (5.0 điểm).

Kể lại 1 câu chuyện đã cho em bài học về kĩ năng sống.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download