hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán - Phòng Giáo dục Cát Tiên, Lâm Đồng (Đề 12), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán - Phòng Giáo dục Cát Tiên, Lâm Đồng (Đề 12) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Toán
PHÒNG GIÁO DỤC CÁT TIÊN
LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 9

Đề 12. Thời gian làm bài: 90 phút 

I. Trắc nghiệm khách quan (3,năm điểm)

Trong mỗi câu từ câu một tới câu 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu một. Cho phương trình 3x2 − 5x − bảy = 0. Tích 2 nghiệm của phương trình là
A. -7/3           B. 7/3             C. -5/3               D. 5/3

Câu hai. Phương trình x2 − 5x + sáu = 0 có tập nghiệm là
A. {−2; −3}              B. {1; 6}               C. {4; 6}                D. {2; 3}.

Câu 3. Điểm H(1; -2) thuộc đồ thị hàm số nào sau đây?
A. y = -2x2                B. y = 2x2               C. y = x2/2            D. y=-x2/2

Câu 4. Gọi x1, x2 là nghiệm của phương trình: x2 – 5x + sáu = 0. Khẳng định nào sau đây không đúng?
A. x12+x22 =10               B. x1 + x2 = năm               C. x1.x2 = sáu              D. x1 + x2 = –5

Câu năm. Từ 7h tới 9h kim giờ quay được 1 góc ở tâm là:
A. 300                B. 600                C. 900                 D. 1200

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download