hoặc
Tài liệu học tập Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm học 2014-2015 trường tiểu học Đoàn Quý Phi, Quảng Nam, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm học 2014-2015 trường tiểu học Đoàn Quý Phi, Quảng Nam có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 4,Đề kiểm tra học kì II môn Tin học lớp 4

Đề thi cuối học kì hai lớp 4 môn Tin học năm học 2014-2015 trường tiểu học Đoàn Quý Phi, Quảng Nam là đề kiểm tra học kì II môn Tin học lớp 4 có đáp án dành cho các em học sinh và thầy cô tham khảo, làm thử đề thi học kì môn Tin học giúp các em sẵn sàng tốt cho bài kiểm tra cuối 5 sắp đến, Mời các em tham khảo.

Đề thi cuối học kì hai lớp 4 môn Tin học

TRƯỜNG TH ĐOÀN QUÝ PHI

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn: Tin học – Quyển hai (Thời gian thi lý thuyết 20 phút)

Họ và tên:......................................................................... Lớp:......................................

Điểm

 

Lời thầy, cô giáo phê

 

Câu 1: Để gõ được ký hiệu trên của phím em nhấn giữ phím nào trong khi gõ?

A. Ctrl B. Shift C. Alt D. Tab

Câu 2: Để sao chép văn bản ta có thể sử dụng tổ hợp phím nào sau đây?

A. Ctrl + V B. Shirf + C C. Ctrl + C D. Shift + V

Câu 3 Trong Logo lệnh PD là lệnh?

A. Quay trái B. Rùa hạ bút C. Rùa hiện mình D. Rùa ẩn mình

Câu 4: Chỉ ra nút lệnh chọn phông chữ trong các nút lệnh sau:

Câu 5: Điền từ vào khoản trống đê được câu hoàn chỉnh (1,năm đ)

1. Để chọn 1 phần văn bản ta .........................................................................................

2. Trong Logo để xóa toàn bộ sân chơi, Rùa ở vị trí hiện nay em gõ lệnh ........................

3. Để vẽ được hình vuông cạnh 100 bước bằng câu lệnh Repeat tại ngăn gõ dòng lệnh em gõ.....................................

Câu 6: Em hãy ghi công dụng của các nút lệnh sau đây (1,năm đ)

Câu 7: Em hãy dùng lệnh, vẽ hình sau: (1đ)

B. Thực hành

Em hãy biên soạn thảo bài thơ “Nắng Ba Đình” SGK trang 99

Đáp án đề thi học kì hai môn Tin học lớp 4

A. Phần lý thuyết

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: A

Câu 5:

1. Kéo thả chuột từ đầu tới cuối phần văn bản.

2. Clean.

3. Repeat 4[fd 100 rt 90].

Câu 6:

Câu 7:

Repeat 3 [fd 50 rt 90 fd 50 lt 90].

B. Phần thực hành

Gõ sai 1 lỗi hoặc định dạng sai 1 chỗ trừ 0,năm đ.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download